Nadchodzi taki czas, kiedy musisz się zatrzymać
i zastanowić. Budowanie bogactwa idzie mi dobrze, ale pora
usiąść i przemyśleć strategię od nowa.

 • Kim jestem

  Z wykształcenia ekonomista. Na co dzień, zawodowo aktywny uczestnik rynku finansowego. W branży od 2006 roku. Prywatnie – z zamiłowania – w świecie finansów jeszcze dłużej. Doświadczony przez rynek, tak na fali dobrych i złych “trendów”. Od początku zawodowej kariery  tytułowany jako doradca finansowy. Od 22 lipca 2017 roku, w wyniku zmian prawnych, działa jako specjalista ds. finansowych. Zawsze świadomy powagi znaczenia wykonywanego zawodu. Stale w pogoni za wiedzą i jej praktycznym zastosowaniem. Odpowiedzialny i uczciwy. Specjalista finansowy godny zaufania.

  Maksyma która mnie zainspirowała za młodu:

  “oszczędnością i pracą ludzie się bogacą”.

   

 • W kierunku doradztwa finansowego

  Wiele lat przepracowałem tytułując się jako doradca finansowy. Wraz z dniem 22 lipca 2017 roku, który to wprowadził w życie ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, odłożyłem w czasie używanie pojęcia “doradca” na rzecz specjalisty ds. finansowych. Choć to skomplikowane w całości, to upraszczając, wypada powiedzieć wprost, że praktycznie “nie można” obecnie zwać się doradcą finansowym pomagając – poza innymi sprawami – także przy kredytach hipotecznych. Dotyczy to sytuacji, gdy wynagrodzenie za pracę jest płatne przez instytucję udzielającą kredytu.

  Szanując istniejący stan prawny, będący następstwem unijnej dyrektywy, wciąż darzę wielkim szacunkiem zawód doradcy finansowego i ku niemu ponownie będę zmierzał. Tutaj podzielę się krótko swym skromnym rozumieniem,  czym dla mnie jest doradztwo finansowe. A zatem…

  Rynkowe czy też branżowe rozumienie doradztwa finansowego sprowadza się do budowania relacji, umiejętności rozwiązywania problemów i wsłuchiwania się w potrzeby klienta. Uważam, że to podejście nie służy pełnemu zrozumieniu jego istoty. Z każdym rokiem odkrywam coraz większą złożoność tej usługi.

  Słownik języka polskiego definiuje doradztwo jako <<udzielanie fachowych porad>> i tutaj upatruję jego esencji. Przymiotnik “finansowe” dookreśla tylko charakter tejże usługi. Doradztwo finansowe łącząc wiele obszarów tematycznych, także z pogranicza finansów, wymaga szczególnych kompetencji merytorycznych wraz z zachowaniem wysokiego standardu obsługi.

  Standard tejże usługi oparty jest na zaufaniu i rzetelności. Wymaga zachowania maksymalnej dawki obiektywności przy analizie zebranych w trakcie wywiadu informacji. Jest to usługa bazująca mocno na etyce, zachowaniu dyskrecji i poufności.

  Podsumowując, doradztwo finansowe to:

  • usługa wysokiego standardu pozwalająca poprzez właściwe ułożenie kwestii finansowych dawać wymierne korzyści,
  • umiejętność wielowymiarowego spojrzenia na daną sytuację i obiektywnej jej oceny,
  • usługa mająca zapewnić poczucie bezpieczeństwa finansowego w codziennym funkcjonowaniu,
  • wartość, którą dostrzegasz wraz z upływającym czasem.

  Doradztwu bliżej do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego, niż do pozyskiwania produktów (rozwiązań) finansowych, które traktować należy jako narzędzie do realizacji celów wynikających ze świadczonej usługi doradztwa.

 • Na co dzień w pracy

  Codzienność mojej pracy to przede wszystkim:

  • Analizy i konsultacje w zakresie budowy kapitału na przyszłość.

  Głównym wątkiem pozostaje zwykle rozsądne lokowanie i gromadzenie oszczędności. Wielokrotnie temat rozmowy sprowadza się do omawiania różnego charakteru inwestycji, z uwzględnieniem ryzyk, bezpieczeństwa kapitału, czy też potencjalnego zysku.

  • Analizy i konsultacje dotyczące pozyskania finansowania.

  Cel wyznacza sposób i źródło finansowania. O finansowanie zabiegają osoby fizyczne i firmy. Czy to kredyt, pożyczka czy leasing, priorytetem jest analiza realnych możliwości pozyskania finansowania, jak i możliwości dalszej obsługi zadłużenia.

  • Konsultacje w zakresie obniżenia kosztów posiadanych zobowiązań.

  Chęć redukcji finansowych kosztów i poprawy budżetu domowego, bardzo często sprowadza się do podjęcia trudnych decyzji związanych ze stylem życia. Kluczową jest umiejętność akceptacji wniosków doradcy, do których dochodzi on obiektywnie oceniając sytuację.

  • Konsultacje w zakresie finansowania nabycia lub budowy domów jednorodzinnych.

  Sprzyja im mnogość spraw związanych z tematem domu. Rozmowę prowokują: wartość inwestycji, prace remontowe lub budowlane, a także plan finansowania. Często uczestniczę w procesie zmiany standardu życia z mieszkania w bloku, na mieszkanie we własnym domu. Pozornie prosta operacja, w starciu z praktyczną realizacją tego tematu okazuje się sporym wyzwaniem.

  • Bieżąca współpraca z partnerami biznesowymi.
  • Analiza dokumentacji.
  • Weryfikacja planowanych do podpisania umów.
  • Osobista obecność przy ważnych dla klientów umowach.
 • Zakres usług

  Zakres usług finansowych jest tu bardzo szeroki. Poniżej wskazano podstawowy zakres. Wobec sytuacji niewymienionych poniżej proszę o bezpośredni kontakt/zapytanie.

  Usługi o charakterze konsultacyjnym:

  • dotyczące produktów finansowych,
  • dotyczące porównania produktów finansowych,
  • dotyczące planowanych zamierzeń finansowych,
  • dotyczące wiarygodności kredytowej, zważywszy na bazy danych o kredytobiorcach/dłużnikach,
  • dotyczące przygotowania pod inwestycje o charakterze deweloperskim.

  Usługi o charakterze analitycznym:

  • analiza stanu zadłużenia,
  • analiza emerytalna,
  • analiza podpisanych umów / projektów umów,
  • analiza dotycząca kredytu/kredytów,
  • analiza produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych.

  Ponadto:

  • szereg działań o charakterze jednorazowej porady, jak również o charakterze kompleksowej usługi łączącej wiele różnych działań finansowych,
  • rekomendacje,
  • przygotowanie planów finansowych pod realizację konkretnych zamierzeń finansowych,
  • wdrażanie planów finansowych oraz ich bieżący monitoring i uaktualnianie,
  • wsparcie doradcy przy podpisywaniu Umowy w instytucjach finansowych,
  • reprezentowanie klienta w oparciu o pełnomocnictwo.
 • Kilka słów o sobie

  Po wielu latach pracy w branży finansowej nazwałbym się praktykiem procesu pośrednictwa finansowego. Setki różnych spraw, tysiące różnej treści zgłoszeń od klientów, przeprowadzone analizy, przygotowane rozwiązania, wdrożone procesy służące realizacji celów, ich finalizacja i ocena pozwalają mi “czuć ten rynek”. Jestem osobą, która do pracy nad zgłoszeniem angażuje się dlatego, że widzi rozwiązania i możliwość ich skutecznego wdrożenia. Szanuje czas innych osób, a nadto swój własny. Produkty finansowe, które są z moim pośrednictwem organizowane, stanowią dla mnie narzędzia w realizacji pozostałych usług finansowych. Ich zorganizowanie to po prostu techniczny aspekt tych usług.

 • O  pośrednictwie finansowym

  Definiowanie tego pojęcia jest naprawdę szerokie. Najogólniej przez pryzmat klienta, sugeruję przyjąć, że pośrednictwo finansowe to uczestnictwo danego podmiotu (pośrednika) w zawieraniu transakcji o charakterze finansowym pomiędzy dwoma zainteresowanymi stronami, z której jedna strona dostarcza produkt finansowy na rynek, a druga zamierza z niego skorzystać. Pośrednictwo oczywiście to nie tylko bierne skojarzenie stron, lecz usługa polegająca na wyszukaniu i zaoferowaniu klientowi produktu finansowego, najlepszego dla niego z dostępnych na rynku, w oparciu o wyartykułowane potrzeby i możliwości pozyskania. Pośrednictwo służy skojarzeniu dwóch stron rynku, potencjalnego nabywcy i dostawcy. Obejmuje cały proces w aspekcie administracyjnym oraz negocjacyjnym.

 • Na co dzień w pracy

  W codziennej pracy najczęściej sprawy pośrednictwa finansowego dotyczą:

  Pośrednictwa w pozyskaniu kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości.

  Cel takiego finansowania jest jasno sformułowany: zakup mieszkania, zakup domu, zakup gruntu, ewentualnie zakup + modernizacja/remont. Przy transakcjach zakupu nieruchomości liczy się zwłaszcza umiejętność wyboru Banków, tak aby adekwatnie do możliwości kredytobiorcy sfinalizować w terminie transakcje ze sprzedającym.

  Pośrednictwa w pozyskaniu kredytu hipotecznego na budowę nieruchomości.

  Tematyka dużo bardziej skomplikowana niż w przypadku klasycznego zakupu nieruchomości. Wymagana jest tutaj świadomość technicznego przebiegu procesu budowlanego oraz procesu/sposobu finansowania takich przedsięwzięć przez Banki. Dobry specjalista to ogromna oszczędność czasu, nerwów, przy stawianiu fundamentów na kolejne lata finansowego i prywatnego bytu.

  Pośrednictwa w pozyskaniu finansowania bez zabezpieczeń rzeczowych.

  Teoretycznie najprostsza forma pośrednictwa, która poprzez swą prostotę wydaje się nader często być obarczona błędami procesowymi. Tutaj także obowiązuje logika analizy potrzeb, umiejętnego opracowania rozwiązania i jego wdrożenia, chociaż czasowo trwa zdecydowanie krócej niż proces hipoteczny.

  Pośrednictwa w pozyskaniu produktów oszczędnościowych.

  Wymaga dużej odpowiedzialności po stronie tak pośrednika, jak i klienta. Świadomość celu znacznie ułatwia dopasowanie prawidłowego produktu do zrealizowania zdiagnozowanych potrzeb.

  Pośrednictwa w pozyskaniu produktów ubezpieczeniowych, zabezpieczających życie i zdrowie.

  Bardzo ważna tematyka, często traktowana przez klientów w sposób pobieżny, przez co konsekwencje dla zabezpieczenia stanu posiadania i rodziny mogą mieć poważne konsekwencje. Niezmiernie ważna jest tutaj umiejętność oceny potencjalnych skutków przyszłych zdarzeń.

  Pośrednictwa w pozyskaniu produktów pozwalających ulokować posiadane środki finansowe.

  Któż nie chciałby osiągnąć wysokiego zysku przy zerowym ryzyku? Pogodzenie poziomów ryzyka z oczekiwanym zyskiem staje się kluczem do wyboru optymalnych rozwiązań. Niniejszy obszar pośrednictwa uważam za szczególnie ważny w połączeniu z rzetelną konsultacją finansową.

  Pośrednictwa w pozyskaniu finansowania na potrzeby przedsiębiorstw.

  Korzystanie z finansowania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest powszechną praktyką obecnego życia gospodarczego. Oszczędność czasu dla przedsiębiorców, a zwłaszcza właściwa ścieżka procesu mogą mieć istotny wpływ na strukturę przychodu i kosztów w firmie.

 • Zakres usług

  W ramach usługi pośrednictwa finansowego pomagam poprzez:

  pozyskanie zewnętrznego finansowania:

  kredyty i pożyczki hipoteczne dla osób fizycznych:

  • kredyty mieszkaniowe (m.in. zakup, budowa, modernizacja),
  • kredyty konsolidacyjne związane z optymalizacją kosztów,
  • pożyczki hipoteczne na dowolny cel,

  kredyty i pożyczki gotówkowe dla osób fizycznych,

  kredyty i finansowanie na potrzeby firmowe:

  • kredyty inwestycyjne,
  • kredyty obrotowe,
  • leasingi,
  • inne,

  wybór i pozyskanie rozwiązań o charakterze oszczędnościowym,

  wybór i pozyskanie rozwiązań o charakterze ubezpieczeniowym,

  wybór i pozyskanie rozwiązań dotyczących lokowania zgromadzonych oszczędności.

Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.