Nadchodzi taki czas, kiedy musisz się zatrzymać
i zastanowić. Budowanie bogactwa idzie mi dobrze, ale pora
usiąść i przemyśleć strategię od nowa.

 • Kim jestem

  Z wykształcenia ekonomista. Na co dzień, zawodowo aktywny uczestnik rynku doradztwa finansowego. W branży od 2006 roku. Prywatnie – z zamiłowania – w świecie finansów jeszcze dłużej. Doświadczony przez rynek, tak na fali dobrych i złych “trendów”. Od początku zawodowej kariery  tytułowany jako doradca finansowy. Od zawsze świadomy powagi znaczenia zawodu doradcy finansowego. Stale w pogoni za wiedzą i jej praktycznym zastosowaniem. Odpowiedzialny i uczciwy. Doradca finansowy godny zaufania.

  Maksyma która mnie zainspirowała za młodu:

  “oszczędnością i pracą ludzie się bogacą”.

   

 • O doradztwie finansowym

  Rynkowe czy też branżowe rozumienie doradztwa finansowego sprowadza się do budowania relacji, umiejętności rozwiązywania problemów i wsłuchiwania się w potrzeby klienta. Uważam, że to podejście nie służy pełnemu zrozumieniu jego istoty. Z każdym rokiem odkrywam coraz większą złożoność tej usługi.

  Słownik języka polskiego definiuje doradztwo jako <<udzielanie fachowych porad>> i tutaj upatruję jego esencji. Przymiotnik “finansowe” dookreśla tylko charakter tejże usługi. Doradztwo finansowe łącząc wiele obszarów tematycznych, także z pogranicza finansów, wymaga szczególnych kompetencji merytorycznych wraz z zachowaniem wysokiego standardu obsługi.

  Standard tejże usługi oparty jest na zaufaniu i rzetelności. Wymaga zachowania maksymalnej dawki obiektywności przy analizie zebranych w trakcie wywiadu informacji. Jest to usługa bazująca mocno na etyce, zachowaniu dyskrecji i poufności.

  Podsumowując, doradztwo finansowe to:

  • usługa wysokiego standardu pozwalająca poprzez właściwe ułożenie kwestii finansowych dawać wymierne korzyści,
  • umiejętność wielowymiarowego spojrzenia na daną sytuację i obiektywnej jej oceny,
  • usługa mająca zapewnić poczucie bezpieczeństwa finansowego w codziennym funkcjonowaniu,
  • wartość, którą dostrzegasz wraz z upływającym czasem.

  Doradztwu bliżej do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego, niż do pozyskiwania produktów (rozwiązań) finansowych, które traktować należy jako narzędzie do realizacji celów wynikających ze świadczonej usługi doradztwa.

 • Na co dzień w pracy

  Codzienność mojej pracy to przede wszystkim:

  • Analizy i konsultacje w zakresie budowy kapitału na przyszłość.

  Głównym wątkiem pozostaje zwykle rozsądne lokowanie i gromadzenie oszczędności. Wielokrotnie temat rozmowy sprowadza się do omawiania różnego charakteru inwestycji, z uwzględnieniem ryzyk, bezpieczeństwa kapitału, czy też potencjalnego zysku.

  • Analizy i konsultacje dotyczące pozyskania finansowania.

  Cel wyznacza sposób i źródło finansowania. O finansowanie zabiegają osoby fizyczne i firmy. Czy to kredyt, pożyczka czy leasing, priorytetem jest analiza realnych możliwości pozyskania finansowania, jak i możliwości dalszej obsługi zadłużenia.

  • Konsultacje w zakresie obniżenia kosztów posiadanych zobowiązań.

  Chęć redukcji finansowych kosztów i poprawy budżetu domowego, bardzo często sprowadza się do podjęcia trudnych decyzji związanych ze stylem życia. Kluczową jest umiejętność akceptacji wniosków doradcy, do których dochodzi on obiektywnie oceniając sytuację.

  • Konsultacje w zakresie finansowania nabycia lub budowy domów jednorodzinnych.

  Sprzyja im mnogość spraw związanych z tematem domu. Rozmowę prowokują: wartość inwestycji, prace remontowe lub budowlane, a także plan finansowania. Często uczestniczę w procesie zmiany standardu życia z mieszkania w bloku, na mieszkanie we własnym domu. Pozornie prosta operacja, w starciu z praktyczną realizacją tego tematu okazuje się sporym wyzwaniem.

  • Bieżąca współpraca z partnerami biznesowymi.
  • Analiza dokumentacji.
  • Weryfikacja planowanych do podpisania umów.
  • Osobista obecność przy ważnych dla klientach umowach.
 • Zakres usług

  Zakres usług doradztwa finansowego jest bardzo szeroki. Poniżej wskazano podstawowy zakres. Wobec sytuacji niewymienionych poniżej proszę o bezpośredni kontakt/zapytanie.

  Usługi o charakterze analitycznym:

  • analiza stanu majątkowego,
  • analiza stanu zadłużenia,
  • analiza emerytalna,
  • analiza podpisanych umów / projektów umów,
  • analiza dotycząca kredytu/kredytów,
  • analiza produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych.

  Usługi o charakterze konsultacyjnym:

  • dotyczące produktów finansowych,
  • dotyczące porównania produktów finansowych,
  • dotyczące planowanych zamierzeń finansowych,
  • dotyczące wiarygodności kredytowej, zważywszy na bazy danych
  • kredytobiorcach/dłużnikach,
  • dotyczące przygotowania pod inwestycje o charakterze deweloperskim.

  Ponadto:

  • szereg działań o charakterze jednorazowej porady, jak również o charakterze kompleksowej usługi łączącej wiele różnych działań finansowych,
  • rekomendacje,
  • przygotowanie planów finansowych pod realizację konkretnych zamierzeń finansowych,
  • wdrażanie planów finansowych oraz ich bieżący monitoring i uaktualnianie,
  • wsparcie doradcy przy podpisywaniu Umowy w instytucjach finansowych,
  • reprezentowanie klienta w oparciu o pełnomocnictwo.
 • Kilka słów o sobie

  Po wielu latach pracy w branży finansowej nazwałbym się praktykiem procesu pośrednictwa finansowego. Setki różnych spraw, tysiące różnej treści zgłoszeń od klientów, przeprowadzone analizy, przygotowane rozwiązania, wdrożone procesy służące realizacji celów, ich finalizacja i ocena pozwalają mi “czuć ten rynek”. Jestem osobą, która do pracy nad zgłoszeniem angażuje się dlatego, że widzi rozwiązania i możliwość ich skutecznego wdrożenia. Szanuje czas innych osób, a nadto swój własny. Produkty finansowe, które są z moim pośrednictwem organizowane, stanowią dla mnie narzędzia w doradztwie finansowym. Ich zorganizowanie to po prostu techniczny jego aspekt.

 • O  pośrednictwie finansowym

  Definiowanie tego pojęcia jest naprawdę szerokie. Najogólniej przez pryzmat klienta, sugeruję przyjąć, że pośrednictwo finansowe to uczestnictwo danego podmiotu (pośrednika) w zawieraniu transakcji o charakterze finansowym pomiędzy dwoma zainteresowanymi stronami, z której jedna strona dostarcza produkt finansowy na rynek, a druga zamierza z niego skorzystać. Pośrednictwo oczywiście to nie tylko bierne skojarzenie stron, lecz usługa polegająca na wyszukaniu i zaoferowaniu klientowi produktu finansowego, najlepszego dla niego z dostępnych na rynku, w oparciu o wyartykułowane potrzeby i możliwości pozyskania. Pośrednictwo służy skojarzeniu dwóch stron rynku, potencjalnego nabywcy i dostawcy. Obejmuje cały proces w aspekcie administracyjnym oraz negocjacyjnym.

 • Na co dzień w pracy

  W codziennej pracy najczęściej sprawy pośrednictwa finansowego dotyczą:

  Pośrednictwa w pozyskaniu kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości.

  Cel takiego finansowania jest jasno sformułowany: zakup mieszkania, zakup domu, zakup gruntu, ewentualnie zakup + modernizacja/remont. Przy transakcjach zakupu nieruchomości liczy się zwłaszcza umiejętność wyboru Banków, tak aby adekwatnie do możliwości kredytobiorcy sfinalizować w terminie transakcje ze sprzedającym.

  Pośrednictwa w pozyskaniu kredytu hipotecznego na budowę nieruchomości.

  Tematyka dużo bardziej skomplikowana niż w przypadku klasycznego zakupu nieruchomości. Wymagana jest tutaj świadomość technicznego przebiegu procesu budowlanego oraz procesu/sposobu finansowania takich przedsięwzięć przez Banki. Dobry doradca to ogromna oszczędność czasu, nerwów, przy stawianiu fundamentów na kolejne lata finansowego i prywatnego bytu.

  Pośrednictwa w pozyskaniu finansowania bez zabezpieczeń rzeczowych.

  Teoretycznie najprostsza forma pośrednictwa, która poprzez swą prostotę wydaje się nader często być obarczona błędami procesowymi. Tutaj także obowiązuje logika analizy potrzeb, umiejętnego opracowania rozwiązania i jego wdrożenia, chociaż czasowo trwa zdecydowanie krócej niż proces hipoteczny.

  Pośrednictwa w pozyskaniu produktów oszczędnościowych.

  Wymaga dużej odpowiedzialności po stronie tak pośrednika, jak i klienta. Świadomość celu znacznie ułatwia dopasowanie prawidłowego produktu do zrealizowania zdiagnozowanych potrzeb.

  Pośrednictwa w pozyskaniu produktów ubezpieczeniowych, zabezpieczających życie i zdrowie.

  Bardzo ważna tematyka, często traktowana przez klientów w sposób pobieżny, przez co konsekwencje dla zabezpieczenia stanu posiadania i rodziny mogą mieć poważne konsekwencje. Niezmiernie ważna jest tutaj umiejętność oceny potencjalnych skutków przyszłych zdarzeń.

  Pośrednictwa w pozyskaniu produktów pozwalających ulokować posiadane środki finansowe.

  Któż nie chciałby osiągnąć wysokiego zysku przy zerowym ryzyku? Pogodzenie poziomów ryzyka z oczekiwanym zyskiem staje się kluczem do wyboru optymalnych rozwiązań. Niniejszy obszar pośrednictwa uważam, za szczególnie ważny w połączeniu z rzetelnym doradztwem finansowym.

  Pośrednictwa w pozyskaniu finansowania na potrzeby przedsiębiorstw.

  Korzystanie z finansowania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest powszechną praktyką obecnego życia gospodarczego. Oszczędność czasu dla przedsiębiorców, a zwłaszcza właściwa ścieżka procesu mogą mieć istotny wpływ na strukturę przychodu i kosztów w firmie.

 • Zakres usług

  W ramach usługi pośrednictwa finansowego pomagam poprzez:

  pozyskanie zewnętrznego finansowania:

  kredyty i pożyczki hipoteczne dla osób fizycznych:

  • kredyty mieszkaniowe (m.in. zakup, budowa, modernizacja),
  • kredyty konsolidacyjne związane z optymalizacją kosztów,
  • pożyczki hipoteczne na dowolny cel,

  kredyty i pożyczki gotówkowe dla osób fizycznych,

  kredyty i finansowanie na potrzeby firmowe:

  • kredyty inwestycyjne,
  • kredyty obrotowe,
  • leasingi,
  • inne,

  wybór i pozyskanie rozwiązań o charakterze oszczędnościowym,

  wybór i pozyskanie rozwiązań o charakterze ubezpieczeniowym,

  wybór i pozyskanie rozwiązań dotyczących lokowania zgromadzonych oszczędności.

Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.